1. صفحه نخست
  2. وزیر راه وشهرسازی

برچسب: وزیر راه وشهرسازی

    اخبار
    سوداگران به مسکن ملی هم رحم نکردند!

    سوداگران به مسکن ملی هم رحم نکردند!

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت:پای سوداگران به طرح اقدام ملی مسکن باز شده و متقاضیان فریب این افراد را نخورند. محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه شهرسازی، با بیان اینکه…