1. صفحه نخست
  2. طرح اقدام ملی مسکن

برچسب: طرح اقدام ملی مسکن

اخبار
سوداگران به مسکن ملی هم رحم نکردند!

سوداگران به مسکن ملی هم رحم نکردند!

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت:پای سوداگران به طرح اقدام ملی مسکن باز شده و متقاضیان فریب این افراد را نخورند. محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه شهرسازی، با بیان اینکه…