1. صفحه نخست
  2. سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۹

Tag: سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۹

    اخبار
    سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۹

    سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۹

    فعالان بازار مسکن هر نوع پرش قیمت مسکن را مشروط به ثبات بازارهای موازی دور از ذهن می‌دانند. واسطه‌های ملکی، رکود تورمی و خرید و فروش از نوع سرمایه‌گذاری را دو سناریوی پیش‌روی بازار مسکن…