1. صفحه نخست
  2. سقف شیبدار شینگل

برچسب: سقف شیبدار شینگل

    اخبار
    بررسی ویژگی های سقف شیبدار شینگل

    بررسی ویژگی های سقف شیبدار شینگل

    به طور کلی می توان گفت سقف شیبدار به سقف هایی گفته می شود که دارای شیب حداقل ۱۵ درجه ای باشند. اما گاهی در شرایطی خاص این شیب می تواند حداکثر ۷۰ درجه نیز…