1. صفحه نخست
  2. ستاد مقابله با کرونا

برچسب: ستاد مقابله با کرونا

اخبار
برخورد قضایی با مالکان متخلف از شیوه نامه بهداشتی کارگاه های ساختمانی

برخورد قضایی با مالکان متخلف از شیوه نامه بهداشتی کارگاه های ساختمانی

صالحی گفت: گر بر اساس اهمال مالک ساختمان حادثه ای برای کارگر رخ دهد موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال می شود. مهدی صالحی مدیر کل معماری شهرداری تهران در تشریح آخرین جزئیات فعالیت…