1. صفحه نخست
  2. دیوان محاسبات کشور،احداث مسکن،ساخت و ساز،عمران،مسکن

برچسب: دیوان محاسبات کشور،احداث مسکن،ساخت و ساز،عمران،مسکن

    بذرپاش: مدیریت ساخت‌وسازها دچار رهاشدگی است

    رئیس کل دیوان محاسبات، قانون خوب را قانونی دانست که تفاسیر متعدد را قبول نکند و تا منجر به تعارض منافع و بروز کاستی‌های بیشتر نشود. به نقل از دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش رئیس…