ایرانی‌ها دیگر بزرگ‌ترین خریدار خارجی مسکن ترکیه نیستند

به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می‌اتباع عراقی با خرید ۲۳۹ واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و ایرانی‌ها با خرید ۲۳۱ خانه در صدر این ماه قرارگرفته‌اند. شهروندان روسی…