با ما در تماس باشید...

مدیریت

سید مرتضی سیدابراهیمی


شماره تماس: ۰۹۱۵۵۸۲۸۷۲۱

مدیر بازرگانی

 

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۳۸۰۳۷

روابط عمومی

 

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۸۲۰۱۳

حسابداری

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۸۲۰۱۱

تحریریه

شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۳۸۰۳۶

رزرو آگهی

شماره تماس: ۲۲-۰۵۱۳۲۲۸۲۰۱۷

آدرس:

مشهد. خیابان چمران. بعد از جنت. پلاک ۲۸